Blank & Co verkar inom flera områden.
- Tjänster som konsultering, projektledare, bollplank eller "second opinion" inom främst Informations och kommunikationsteknik inkluderat telefoni, distansarbete och digitaliseringsprojekt.
Primärt på ledningsnivå eller företags- eller koncern-övergripande i projekt eller löpande verksamheter.
- Uthyrning av utrustning  för jakt, fiske och friluftsliv.
- Skogsförvaltning

Mer än 35 års erfarenhet både från både offentlig verksamhet, näringsliv och även internationell verksamhet främst i Afrika.
Många års erfarenhet inom ledarskap och bredd som gör att allt från rena införande projekt till projekt med funktionen att verka som Second oppinion eller bollplank fungerar att anlita oss.
Stor erfarenhet av både stora och små upphandlingar inom offentlig verksamhet gör att kunskapen inom avtalshantering, LOU (Lagen om offentlig upphandling) mm gör att vi är en värdefull spelare för att undvika kostsamma misstag beroende på undermåliga eller otydliga kravspecar eller förväntningar eller missförstånd mellan beställare och leverantör.
Har ett stort kontaktnät inom IT-branschen likväl som inom många andra branscher både i Sverige och utomlands.