Blank & Co verkar inom flera områden.
- Tjänster som konsulting, projektledare, bollplank eller "second opinion" inom främst Informations och kommunikationsteknik inkluderat telefoni, distansarbete och digitaliseringsprojekt. Primärt på ledningsnivå eller företagsövergripande i projekt eller löpande i verksamheter.
- Uthyrning av utrustning  för fiske och friluftsliv.

Har ca 35 års erfarenhet både inom offentlig verksamhet, näringsliv och även internationell verksamhet främst i Afrika.
Många års erfarenhet inom ledarskap och bredd som gör att allt från rena införande projekt till projekt med funktionen att verka som Second oppinion eller bollplank fungerar att anlita oss.
Stor erfarenhet av både stora och små upphandlingar inom offentlig verksamhet gör att kunskapen inom avtalshantering Lagen om offentlig upphandling (LOU) gör att vi kan vara en stor värdefull spelare för att undvika kostsamma misstag.
Har ett stort kontaktnät inom IT-branschen likväl som inom många andra branscher både i Sverige och utomlands.