Blank & Co's olika verksamhetsområden.
Tjänster som eller inom följande områden:
- Konsult
- Interimsuppdrag som tex chef, strateg eller ledare
- Projektledare
- Digitalisering
- "Work were you are" visionär
- Bollplank eller "second opinion" 
- Uthyrning av utrustning  för jakt, fiske och friluftsliv.
- Fisketurism
- Skogsförvaltning
- Föreläsare
- Renovering och byggnadsarbeten (verandor, byggen, kök mm)
- Vedproduktion

Mer än 35 års erfarenhet både från både offentlig verksamhet, näringsliv samt internationell verksamhet främst i Afrika.
Många års erfarenhet inom ledarskap och bredd som gör att allt från rena införande projekt till projekt med funktionen att verka som Second opinion eller bollplank fungerar att anlita oss.
Primärt på ledningsnivå eller företags- eller koncern-övergripande i projekt eller i löpande verksamheter.
Stor erfarenhet av både stora och små upphandlingar inom offentlig verksamhet gör att kunskapen inom avtalshantering, LOU (Lagen om offentlig upphandling) mm gör att vi är en värdefull spelare för att undvika kostsamma misstag beroende på undermåliga eller otydliga kravspecar eller förväntningar eller missförstånd mellan beställare och leverantör.
Har ett stort kontaktnät inom IT-branschen likväl som inom många andra branscher både i Sverige och utomlands.
Självklart har vi godkänd F-skatt.