Om oss

Rickard Blank
Lång och bred erfarenhet från både näringsliv och offentlig verksamhet inom främst IT branschen.
Har jobbat som projektledare, ledare och chef inom många olika områden vilket gör att har stort helikopterperspektiv och med sin bredd av erfarenhet kan han se långt "utanför boxen" och olika belysning av möjligheter och utmaningar.
Med erfarenhet att jobba i olika kulturer kan han också bistå med hjälp och input i situationer där man kanske inte alls har en samsyn i frågorna som skall hanteras. Erfarenheter från bla Ericsson, Folksam, The Co-Operative Bank of Uganda, Swedbank, Åre kommun och Ljusdals kommun.
IT-drift, IT-strategiska frågor, Projektledning och jobbat med flera olika projektmodeller i olika stora och små projekt från mindre upp till mångmiljonprojekt.
Sitter i några styrelser och har erfarenhet inom projektmodeller och arbetat med allt från beställning, styrgrupper, projektledare till projektdeltagare och referensgrupper.