Kontakt

Rickard Blank
rickard@blank.se
www.linkedin.com/in/rickardblank
Mobil: +46 073 274 74 60
Adress:
Fagerviksvägen 3
824 66 Näsviken
SWEDEN

Bankgiro: 898-2571

Vid behov har vi flera andra kompetenta personer inom våra verksamhetsområden som vi samarbetar med.
Beroende på vilka uppdrag det gäller är det olika personer som kan bli inblandade då vi har fokus på att det skall vara kvalitet med vår insats oavsett område.
Givetvis är vi godkänd för F-skatt.