Konsultar inom IT-området som chef, projektledare för små och stora projekt eller bollplank och föredragande inom specifika områden.
Vi har en mycket bred erfarenhet och bakgrund samt stort kontaktnät inom många branscher, inom både privata och offentliga verksamheter.
Många års erfarenhet av upphandlingar inom både privata och offentlig verksamheter och väl insatt i LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), GDPR och regelverk samt förhandlingar av avtal och inköp.
Digitaliserings- och förankrings-arbete i verksamheter vid tex införande av ny teknik eller nya arbetssätt och modeller.
Stor erfarenhet av mobilt och flexibelt arbetssätt och distansarbete samt ett modernt flexibelt ledarskap.
Anlita oss som bollplank inför förändringsprocesser vid förändringar eller nytänk i organisationer.
För att använda en klyscha, är vi bra att tänka "utanför boxen".
Vi har många års erfarenhet av att överbrygga mellan olika verksamhetsområden vilket gör att vi kan prata både teknik och verksamhetsspråk.
Kontakt Rickard Blank under fliken kontakter för att bolla ett framtida upplägg på uppdrag för er verksamhet oavsett om den är offentlig eller privat.
Ett första steg är att ta kontakt och se om vi kan hjälpa till och på vilket sätt.
För det tar vi givetvis inget betalt. Fråga kan man alltid göra.